CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BENZEN VIỆT NAM

Công ty Cổ Phần Cơ Điện BenZen Việt Nam (BZVN), tiền thân Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Thịnh Vượng (TVC) được “chính thức” ra đời vào ngày 26 tháng 10 năm 2015, trước đó công ty hoạt động dưới hình thức quản lý tổ đội và triển khai thi công các dự án Cơ – Điện.

ĐỐI TÁC