TƯ VẤN THIẾT KẾ & QUẢN LÝ DỰ ÁN

Các hoạt động

1. Thiết kế quy hoạch xin cấp phép, Tư vấn đầu tư hệ thống Cơ-Điện
2. Thiết kế Cơ Sở , Kỹ Thuật Thi Công
3. Triển khai Shopdrawing, Revit MEP .
4. Khái toán đầu tư, Phân tích hiệu quả, Dự toán khối lượng, giá trị chi tiết
5. Lập kế hoạch quản lý dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BENZEN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tòa VP5 Linh Đàm, Hoàng Lịch, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 091661 6269 – 0987177892

Email: benzenme@gmail.com

Website: www.benzen.vn