GOOD VIEW PLASTIC VIET NAM – CHI NHÁNH GIANG ĐIỀN

  • Địa điểm: Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
  • Thời gian thi công: 4/2022
  • Hạng mục thi công: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện